Under "Bolt" 3 år gammal, januari 2018


Under "Bolt" juni 2017


Under "Bolt" maj 2017


Under "Bolt" november 2016


Under "Bolt" 1 år februari 2016


Under "Bolt" 1 år februari 2016


Under "Bolt" juni 2015


Under "Bolt" juni 2015