19 - 20 september, DK UCH och Köpenhavn Veteran vinder - 15
September 2015


Oktober 2014


Oulu INT 12 juli 2014 BIG 4
Högbo Bruk 2 september 2012